Mapa Mince

Bez hodnoty = bez hodnoty?

Několik úvah o neplatných bankovkách a inflačních penězích


Časopis Mince&Bankovky
Uwe Bronnert

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

Znehodnocení bankovek razítkem,
rukou psaným záznamem a přetiskem „muster“

Papírové peníze na rozdíl od mincí nemají žádnou materiální hodnotu. Jsou-li mince staženy z oběhu, jejich majitel, pokud si je uchová, stále ještě disponuje hodnotou zlata nebo stříbra v mincích. S papírovými penězi je to jinak. Po vyjmutí bankovek z oběhu, zůstává pouze potištěný papír nejasné hodnoty. Na tom nic nemění ani několik, v podstatě kuriózních, opačných příkladů z inflačního roku 1923.

Pokud pro znehodnocení bankovek nebylo k dispozici razítko nebo děrovačka, jednoduše se na bankovku opatřili rukou psanou poznámkou většinou „neplatné“ nebo „znehodnoceno“ jako např. „Aktiengesellschaft Bazalt Linz“, správa závodu Altenglan. Obec Eitorf, aby se vyhnula jakémukoliv riziku, připojila k rukou psané poznámce ještě razítko starosty. Kromě toho se neplatné bankovky označovaly také proškrtnutím inkoustem úhlopříčně, jak dokládají tzv. Seitzovy bankovky z Německé jihovýchodní Afriky, nebo bankovky v době nouze Důlního svazu „Gottes Segen“ z Lugau. Pobočka říšské banky v Oschersleben se nespokojila ani s tímto. Nic nechtěla ponechat náhodě. Říšské bankovky proto nebyly označeny jenom úhlopříčně inkoustem, ale byly na více místech proděravěné a opatřeny na obou stranách služební pečetí. Ne vždy se dá zjistit, zda znehodnocení je úředního původu. Jednu bankovku 1000 zlotých z Bank Polski z 28. února 1919 uměle někdo opatřil na lícové i rubové straně rukou psanou poznámkou „vyřazená z oběhu“. Svého času se od vydání upustilo, protože při převozu těchto bankovek z tiskárny Thomase de la Rue do Polska jich bylo značné množství ukradeno. Možná tuto poznámku napsal nějaký německý bankovní úředník, když mu byly polské peníze předloženy k výměně.

Zcela zvláštním způsobem byly znehodnocovány jednolibrové bankovky Bank of England. Během německého obsazení Normanských ostrovů se na Guernsey nedostávalo drobných peněz. Německá vojenská správa povolila místní samosprávě emisi bankovek v celkové hodnotě přesahující 10 000 liber. Jako protiváha k této emisi bylo třeba stáhnout 5000 jednolibrových bankovek State of Guernsey a Bank of England. Posledně uvedené přetiskla ostrovní správa čtyřřádkovým textem: „Withdrawn from Circulation September 18th, 1941“ popř.: „... November 10th, 1941“ (staženo z oběhu 18. září 1941 popř. 10. listopadu 1941). Bankovky tak byly pro německé okupanty bezcenné, protože se nedaly použít k placení v neutrálním zahraničí. Po osvobození v roce 1945 se našlo 2000 těchto librových bankovek v Jersey, byly navráceny do Bank of England a v raných osmdesátých letech se prodávaly převážně v USA.

Když skončila inflace, na Říšskou banku se obrátilo hodně sběratelů s prosbou, zda by jim neplatné bankovky nepřenechala. Na rozdíl od dnešní doby jim banka cenné papíry ze svých zásob vydala. Předtím je ale opatřila přetiskem „Muster“. Takto se označovaly hlavně hodně použité bankovky. Bankovky s přetiskem „Muster“ mají normální kontrolní čísla. V současnosti je velké množství těchto bankovek obarvených, protože říšská banka dodala obálky k přechování bankovek, které byly nevhodné.

Také v jiných státech, zvláště v Československu, se v minulosti zbavovali bankovek předáním do muzeí a sběratelům. Bankovky jsou označené perforací „SPECIMEN“ popř. „NEPLATNÉ“. V nabídce také byly bankovky Protektorátu Čechy a Morava. Emise z raných padesátých let naproti tomu mají často jen tři drobné otvory, umístěné vedle sebe, jichž si pozorovatel ani nevšimne.

čtyřmístné číslo v červené barvě. Před několika lety prodala American Bank Note Company, New York bance Spolkových zemí vzorové bankovky v nominální hodnotě 10 a 20 marek, s datem 22. srpna 1949. Kontrolní číslo je 000000000. Bankovky jsou dále znehodnoceny dvěma malými razítky „Specimen“ a dvěma malými otvory. Vzory německé cedulové banky popř. státní banky NDR se vyskytují jak s nátiskem, tak i s děrovaným písmem. Státní banka prodala ze svých zásob příslušné bankovky solventním zájemcům ze západu. Mnohé sbírky obsahují bankovky z nejrůznějších období nouze, na nichž chybí jinak obvyklé kontrolní číslo. Na jejich místech se vyskytují otvory nebo kontrolní číslice tvoří nuly. Ne vždy se zde ale jedná o vzory. Často jsou to bankovky, které byly vyhotoveny extra pro sběratele. Můžeme uvézt např. bankovku 500 M města Heidelbergu z 28. září 1922 a bankovku 20 marek z listopadu 1918 z města Königsberg ve Francích. Z dobropisů obce Traunstein z 20. dubna 1919 existuje jedna série, která byla vyrobena pro sběratele až po uplynutí platnosti. Dotisky se snadno poznají podle písmen S. B. před kontrolní číslicí. Ostatní emitenti nedávali do oběhu bankovky s určitými číslicemi. Např. město Montabaur vyhradilo sériové bankovky s číslicemi 1 až 250 pro muzea. Inflační vydání z roku 1923 s kontrolními čísly 0001 až 0006 rovněž nebyla určena do oběhu, ale sloužila výhradně archivním a muzejním účelům. Je až zarážející, jaké množství energie a myšlenek se do znehodnocování bankovek vkládá. Mezi sběrateli se vedou často dlouhé a bouřlivé diskuze o tom, zda znehodnocené bankovky jsou bezcenné nebo stojí za zařazení do sbírek. Bezcenné jistě ve smyslu, že již nejsou a nemohou se směnit, pozorovateli poskytují některé důležité informace. Někdy se tak můžeme dozvědět něco o území, na kterém byly v oběhu nebo o trvání jejich funkce v oběhu nebo něco o organizaci emitenta. Je také faktem, že dotyčné bankovky kdysi byly platnými platebními prostředky a jako takové musí být také považovány za sběratelský předmět. Existuje spousta bankovek, které se bez poznámky o neplatnosti (už) vůbec nenajdou. Hodně bankovek z období počátku 1. světové války byly bezezbytku vyřazeny z oběhu. Podobný osud potkal i některé hodnotné dobropisy z konce inflace. Měl by je sběratel ze své sbírky odstranit? Asi ne. Na druhé straně jsou znehodnocené bankovky výborně zachovalé často ke koupi za málo peněz, zatímco oběhové bankovky se vyskytují často jen silně použité a nevzhledné. Osobně v tomto případě dávám přednost znehodnoceným bankovkám. Řekněte upřímně, nebyly by znehodnocené bankovky zajímavou změnou a zpestřením ve vaší sbírce? Co do své sbírky zařadíte, si nakonec rozhodujete sami. Buďte odvážní, je toho hodně, co se dá objevit.


www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757