Mapa Mince

Britské padělky říšských bankovek


Časopis Mince&Bankovky
Michael H. Schöneck

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

Jako v každé době v peněžní historii, také na přelomu devatenáctého a dvacátého století se v Německu falšovaly bankovky. V následujících řádcích vás seznámíme s podrobnostmi, které jistě zaujmou, jelikož se o nich dodnes málo ví.

Stomarková bankovka s č. 4314217A představuje běžný padělek poškozující stát. Tento tiskařský padělek, již na druhý pohled rozeznatelný, se skutečně odhalí nejpozději při porovnání číselného kruhu s hlubotiskovým písmem. Kombinace F-A se na bankovkách z roku 1908 nevyskytovala, kombinace F-A se vyskytuje jen u ročníku 1898 a odpovídá vydání z roku 1903. Nedbale vytištěný padělek není obdivuhodnou bankovkou. Pouze skutečnost, že bankovka nebyla označena jako padělek a vykazuje silné stopy používání, vzbuzuje otázky. Jinak je tomu u další bankovky. Při provádění rešerše ohledně variant říšských bankovek z období 1876 až 1914 se autorovi dostala do rukou dvacetimarková bankovka, která vůbec nezapadá do známých číselných řad jednotlivých bankovních vydání.

Na internetu jsem našel bankovku s datem 21. duben 1910 (Rosenberg 40b) a následující kombinací: hlubotiskové písmeno V a série F 3530024. Takže bankovka s označením série V-F a šestimístných číslem existuje. Protože sedmimístné kontrolní číslo se vyskytuje jen u kombinace L-F hlubotiskového písmene a písmena série (od 2 750 001 do 4 000 000), bylo třeba zodpovědět důležitou otázku. Jde o padělek? Samozřejmě se jedná prokazatelně o perfektní padělek, který nebyl vytvořen v Německu, ale v Anglii!

Je to malá senzace. Za vznikem nejspíše stojí britské tajné služby. Uplynulo již přes 90 let. Co se stalo? Pravděpodobně se jedná o padělané bankovky 20 marek z vydání 21. dubna 1910, vytisknuté Brity okolo roku 1916. Jedná se tedy o válečné padělky vytvořené s úmyslem poškodit protivníka. Jsou proto zcela srovnatelné s nacistickými padělky liber v koncentračním táboře Sachsenhausen, i když množství a provedení srovnání v podstatě nepřipouští.

V listopadu 1980 byla na jedné dražbě v Londýně nabídnuta mimořádná a velmi obsáhlá sbírka padělků válečných poštovních známek. Zcela na konci katalogu byla u losu 1391 poznámka: cca 1916 padělek bankovky 20 marek, mimo oběh a zachovalá.

Vyvolávací cena byla 7 britských liber, bankovka byla přiklepnuta za 15 liber jednomu sběrateli poštovních známek. Na to provedl Američan Herbert A. Friedman rešerši, jak tento státní padělek vznikl. Ve svých příspěvcích British Espionage Forgeries of the First World War zveřejněných v American Philatelist v září 1973 a A WWI British Forgery? (IBNS Journal svazek 25, č. 4/1986), k nalezení i na internetu na www.psywarior.com (British Forgeries of the Stamps and Banknotes of the Central Powers/Britské padělky známek a bankovek ústředních velmocí) informoval o všech dostupných informacích. Ne bez důvodu napsal za nadpis v žurnálu IBNS otazník, neboť dodnes neexistuje důkaz nebo nějaké potvrzení z britské strany, že se skutečně jedná o státem schválený padělek. Fakta to ale v mnoha případech dokazují. Vysocí úředníci Bank of England a spolupracovníci tajné námořní služby i lidé z Britské válečné rady a ministerstva financí byli pověřeni paděláním německých bankovek. Byli si vědomi špinavého obchodu s padělky, ale „Němci si to zasloužili...“. Není ověřeno, zda padělky byly později důvodem pro to, že bankovky dvacet říšských marek z roku 1910 a z roku 1914 byly opatřeny vodoznakem.

Britové falšovali i bankovky 20 rupií Německé východoafrické banky z roku 1915, které jsou v katalogu Rosenberg zařazeny pod Fä 905.

www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757