Mapa Mince

Gdaňsk


Časopis Mince&Bankovky
Kai-Ulrich Müller

NEJČTENĚJŠÍ

Vysokohmotnostní mince

Kdo se při sbírání bankovek neřídí jen podle katalogových čísel, ale zajímá se navíc také o historii období, z nějž sběratelské předměty pocházejí, může příležitostně narazit na dosud opomíjený kousek historie sbírka tak získá na hodnotě a úplnosti.

To se týká také oblíbeného sběratelského oboru Gdaňsk, ve kterém se v roce 2007 objevil 25fenikový pokladní lístek Gdaňské centrální pokladny (Ro. 815), na jehož rubové straně je velmi zajímavý rukopis ve francouzštině: „100 Pfennig font un Gulden qui équivant á 80 pfennig or allemand. 25 Gulden font un livre sterling soit 5,50 Gulden font un Dollar americain. Danzig Oct. 31/23.“

Volně přeloženo: „100 feniků je jeden gulden, ten odpovídá 80 německým zlatým fenikům. 25 guldenů je jedna libra šterlink, to znamená 5,50 guldenů je jeden americký dolar. Gdaňsk 31. října (19)23.“

Malá bankovka s uvedeným datem tak pochází z nejdramatičtějšího období gdaňské měnové historie, totiž z období inflace, která v říjnu 1923 dosahovala v Gdaňsku nejvyšších hodnot a poté, co byla do oběhu uvedena nová guldenová měna, se ji podařilo dne 22. října zastavit. V té době byl každý obyvatel Gdaňsku (a také každý Němec v inflací sužované německé říši) již miliardářem, protože nová guldenová měna odpovídala hodnotě 750 miliard papírových marek za jeden gulden. Naše 25feniková bankovka měla každopádně v den vydání 22. října 1923 hodnotu 187 500 000 000 papírových marek!

Gdaňsk se roku 1920 na popud vítězných mocností první světové války oddělil od německé říše a pod záštitou Společnosti národů byl vyhlášen svobodným státem. Do roku 1939 vysílala Společnost národů do města vysokého komisaře, který měl mimo jiné oprávnění urovnávat popř. řešit spory mezi Gdaňskem a Polskem. Kontrole ze strany Společnosti národů je třeba připisovat skutečnost, že text na bankovce byl napsán ve francouzštině, z čehož je možné vyvozovat, že majitelem bankovky byl francouzsky hovořící diplomat nebo zaměstnanec Společnosti národů, který si prostě o komplikovaných měnových poměrech ve Gdaňsku dne 31. října 1923 jednoduše na jednu novou bankovku provedl záznam!

Je třeba ještě dodat, že zavedení nové guldenové měny bylo možné poskytnutím dostatečného množství peněz, popř. poskytnutím záruky Bank of England. Nový gulden měl, jak se uvádí na bankovce, hodnotu odpovídající 25 guldenům za libru šterlink, což znamenalo, že jednomu guldenu odpovídalo 0,293 g zlata. Bankovka 25 feniků tak odpovídala hodnotově 0,0732 g zlata, což by při dnešní hodnotě zlata (v současnosti odpovídá cca 19 euro 1 g ryzího zlata) bylo přibližně 1,39 euro. Bylo by hezké, kdyby za to bylo možné jednu z těchto žádaných gdaňských bankovek získat, neboť zachovalý pokladní lístek s hodnotou nad 25 feniků se momentálně v katalogu uvádí za 150 euro a v aukcích se prodává za daleko vyšší ceny!

Mimochodem informace o tom, komu by podpis na bankovce mohl patřit popř. jak zní jméno, bychom vřele uvítali.

www.mince-bankovky.cz • Šéfredaktor: Jakub Tureček • Periodicita: dvouměsíčník • Místo vydání: Praha • Evidenční číslo: MK ČR E 17777 • ISSN: 1214-6757